wtorek, styczeń 23, 2018
image image image image
Książka "Publikacje" Praca ma charakter publicystyczny. Zamieściłem w niej wypowiedzi związane głównie Ziemią Działdowską, która przyłączona została do Polski w 1920 r. bez plebiscytu. W publicystyce polskiej ukazało się wówczas mnóstwo artykułów dotyczących życia i kultury Mazurów, którzy mieszkając w Prusach Wschodnich ponad 300 lat, zachowali język i obyczaje polskie. Według różnych szacunków zamieszkało ich w powiecie działdowskim od 6 do 18 tysięcy. Czytaj wi ęcej
Książka "O Żeromskim, Mazurach i Działdowie" W ostatnich dniach grudnia 2012 ukazała się wydana przez Starostwo Powiatowe w Działdowie książka "O Żeromskim, Mazurach i Działdowie". Ma ona charakter publicystyczny, i popularnonaukowy, jest przeznaczona w związku z tym dla szerokiej publiczności. Czytaj wi ęcej
Książka "Nad Wkrą" Moja druga książka pt. "Nad Wkrą". Wydana praca jest esejem historyczno-literackim. Związana jest głównie z terenem miasta i powiatu działdowskiego. Składa się z 4 rozdziałów: dwa oparte są na motywach historycznych, dwa - mają charakter literacki. Czytaj wi ęcej
Książka "W urokliwej gminie. Opowiadania satyryczne" Książka Jana Regulskiego odnosi się do okresu wojny i powojnia. Bohater opowiadań jest dzieckiem tego trudnego czasu. Wydarzenia tamtych lat odcisnęły swe negatywne piętno na jego osobowości i postępowaniu. Czytaj wi ęcej